Wraz z pojawieniem się w roku 1975 wciągnika TIRAK™ nastała era nowej generacji wciągników silnikowych. Obecnie, dzięki wciągnikom TIRFOR® i TIRAK™, Grupa TRACTEL® stała się światowym liderem w dziedzinie produkcji ręcznych wciągników liniowych jak i elektrycznych wciągników do rusztowań wiszących. TRACTEL® jest również światowym liderem w produkcji urządzeń i platform umożliwiających stały dostęp do elewacji budynków.

Wciągniki TIRAK® są zainstalowane w wielu typach podestów ruchomych wiszących znajdujących sie w turbinach wiatrowych.
Poruszają się z prędkością do 18 m/min i mogą być używane w wielu konfoguracjach. nad bezpieczeństwem pracy operatora czuwa mechanizm chwytny BLOCKSTOP® . Jest on połączony z liną bezpieczeństwa i podestem ruchomym i w przypadku zerwania liny nośnej zaciska się na linie bezpieczeństwa, która jest wymagana przy transporcie osób.

Nasza firma posiada uprawnienia nadane przez TRACTEL GROUP dla wciągników TIRAK® oraz mechanizmów samozaciskowych BLOCKSTOP® do ich przeglądów fabrycznych (niezbędnych do zachowania gwarancji) i wymaganych przez UDT.

Zajmujemy się także doradztwem w zakupie, montażem urządzeń, sporządzaniem dokumentacji technicznych dla Urzędu Dozoru Technicznego, rejestracją podestów i późniejszą ich konserwacja i serwisem ( w celu zachowania gwarancji)

Broszura Tractel Instrukcja Tirak i BlockstopTurbiny wiatrowePlatforma zewnętrzna UVM 10

 

glowni klienci